"1512 BIGG" PROJEMİZ

Kızartma Ürünleri İçin Yağı Azaltılmış Yenilikçi Bir Prosesin Geliştirilmesi

Proje Tarihi: Şubat 2020 – Şubat 2021

Dondurulmuş gıda ürünlerinin (parmak patates, tavuk nugget, soğan halkası vb.) tüketime hazırlanmasında fast-food firmaları tarafından kullanılan fritözlerin yerine alması için yeni bir pişirme ünitesi IFTECH tarafından geliştirilmektedir. Geliştirilen bu yeni proses ve yeni pişirme ünitesi ile dünyada çok sık tüketilen kızartma ürünlerindeki yağ içeriğinin azaltılması planlanmıştır. Aynı zamanda geliştirdiğimiz yenilikçi proses ile atık yağ oluşumunun önüne geçilmiştir ve çevreye daha duyarlı bir proses ortaya koyulmuştur. Yağ tüketiminin ortadan kaldırılması ile üretim maliyetlerini düşüren bu yenilikçi prosesimiz şuan TRL 6 seviyesindedir ve doğrulanmış prototip üretimi gerçekleştirilmiştir. Prototip sistemin üretim kapasitesi 1 kg/saat’dir. Bu kapasiteyi artırmak ve minimum 13 kg/saat’e ulaşmak için 1507 – TUBİTAK projesi hazırlanmıştır.

IFTECH olarak yenilikçi gıda proseslerinin araştırılmasına büyük bir önem vermekteyiz. Bu amaçla üniversitelerin lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin projelerinde sanayi danışmanı olarak yer almaktan büyük bir mutluluk duymaktayız. IFTECH şu an 3 adet 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri programı kapsamında sanayi danışmanı olarak yer almaktadır.

"TÜBİTAK 2209-B" SANAYİ-ÜNİVERSİTE LİSANS ARAŞTIRMA PROJEMİZ

Huseyn Huseynli

Konserve ürünlerinin ısıl işlem proseslerinin mikrodalgaya uygunluğu bu proje kapsamında incelenecektir. Bu kapsamda elektromanyetik alana geçirgen olan polietilen maddeden konserve ve toroid konserve üretimi gerçekleştirilecektir. Eşit hacimdeki bu konservelerde düşük ve yoğun viskoziteli ürünler denenecektir. Mikrodalganın frekansından dolayı (2450 MHz) kısa dalga boyunun olması kaynaklı üründe tekdüze bir sıcaklık dağılımı elde edilebilmesi için mikrodalga fırın içerisinde farklı bir dönme düzeneği de kurulacaktır. Projenin amacı konserve prosesini mikrodalga uygulaması ile gerçekleştirerek proses süresini kısaltmak ve üründe tekdüze bir sıcaklık dağılımı elde etmektir.

1

"TÜBİTAK 2209-B" SANAYİ-ÜNİVERSİTE LİSANS ARAŞTIRMA PROJEMİZ

Onur Özcan

Radyo frekans uygulamalar gıda endüstrisinde yaygın bir şekilde çözdürme ve kurutma proseslerinde kullanılmaktadır. Sıvı ürünlerin geleneksel yöntemler ile pastörizasyonuna alternatif olarak RF sistemin etkisi bu projede incelenecektir. Farklı sıvı örnekleri 3 boyutlu yazıcıdan basılan farklı çaptaki borular ile proses edilerek sıcaklık dağılımı belirlenecektir. Proje kapsamında farklı potansiyel güçlerin etkisi ve elektrotlar arası uzaklığın ürün sıcaklık dağılımına etkisi incelenecektir. Literatürde de sıvı ürünlerin radyo frekansı uygulamasına dair çalışmaların az olduğu dikkat çektiğinden elde edilen bulgular gelecek çalışmalara öncü olacaktır.

2

"TÜBİTAK 2209-B" SANAYİ-ÜNİVERSİTE LİSANS ARAŞTIRMA PROJEMİZ

Talha Akbulut

Kızılötesi sistem ile yüzey dekontaminasyon prosesinin etkinliği bu projede incelenecektir. Proseslerde gıda ürünü olarak yumurta seçilerek yumurta kabuğunda dekontaminasyon işlemi gerçekleştirilecektir. Yumurta içinde pıhtılaşma gerçekleşmeden dekontaminasyon prosesinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla iki farklı sistemde gerçekleştirilecek olan deneysel çalışmaların sonuçları ile geliştirilecek olan matematiksel modeller doğrulandıktan sonra, optimizasyon çalışmaları yürütülecektir. Kızılötesi sistemlerde lamba sıcaklığı, ürün – lamba uzaklığı ve lamba görüş açısı önemli parametreler olup optimizasyon çalışmalarında bu parametreler incelenecektir.

3